Søndre Land Viltlag V2.1

Småviltjakt


  Legg merke til at det er en pause i småviltjakta fra og med 23.09. til og med 06.10. p.g.a. storviltjakt.

Priser på småviltkort


Sesongkort innenbygds* u/ hund: 750,-
Sesongkort innenbygds* m/ hund: 1250,-


2-dagers kort uten hund: 650,-
2-dagers kort med hund: 850,-


Ukeskort utenbygds uten hund: 1000,-
Ukeskort utenbygds med hund: 1350,-


Rovviltkort (inn- og utenbygds): 100,-


  * Innenbygdsboende har folkeregistrert boligadresse i Søndre Land kommune, andre er utenbygdsboende

  Jakttider

  Skogsfugl og hare:
  Fra og med 10. september (10.09) - til og med 23. september (23.09)
  Fra og med 7. oktober (07.10) - til og med 23. desember (23.12)

  Gås:
  Fra og med 10. august (10.08) - til og med 23. september (23.09)
  Fra og med 7. oktober (07.10) - til og med 23. desember (23.12).

  Stokkand og ringdue:
  Fra og med 21. august (21.08) - til og med 23. september (23.09)
  Fra og med 7. oktober (07.10) - til og med 23. desember (23.12).

Denne siden ble sist endret:13.08.2020 21:25