Søndre Land Viltlag V2.1

Småviltjakt


  Legg merke til at det er en pause i småviltjakta
  fra og med 23.09. til og med 06.10. p.g.a. storviltjakt.

Jaktkort (sesong med eller uten hund) for innenbygdsboende legges ut for salg 20.08.21. Kortene selges via INATUR.no.

Sesongkort for andre må avtales via grunneier som ved kontakt til Søndre Land Viltlag v/ Torger Granum innen 01.09.2021 kan utstede slike kort.

Det er en begrensning i vedtektene for salg av sesongkort til ett kort pr. 2000 da., totalt kan det selges 130 sesongkort for året 2021.

Som innenbygdsboende gjelder det personer med fast bosted i Søndre Land eller som har fritidsbolig i kommunen.

En del av arealene i laget er utskilt til grunneiers egen disponering av småviltjakta –oppdaterte kart vil bli utlagt på denne nettsiden.

  Jakttider

  Skogsfugl og hare:
  Fra og med 10. september (10.09) - til og med 23. september (23.09)
  Fra og med 7. oktober (07.10) - til og med 23. desember (23.12)

  Gås:
  Fra og med 10. august (10.08) - til og med 23. september (23.09)
  Fra og med 7. oktober (07.10) - til og med 23. desember (23.12).

  Stokkand og ringdue:
  Fra og med 21. august (21.08) - til og med 23. september (23.09)
  Fra og med 7. oktober (07.10) - til og med 23. desember (23.12).

Denne siden ble sist endret:16.08.2021 21:30