Søndre Land Viltlag V2.1

Om oss

Søndre Land Viltlag er sammenslutning av grunneiere med jakt- og fiskerettigheter i Søndre Land, laget ble stiftet i 1952 for å «søke å samle grunneierene i Søndre Land for i fellesskap å fremme jakt og fiske som næring».

Laget består av ca. 155 grunneiere som til sammen har innmeldt ca. 418.000 da. utmark. Laget er organisert med egne vedtekter der årsmøtet velger styre og behandler lagets priser på jakt og fiske og jakttider i tillegg til ellers vanlige årsmøtesaker for lagets drift etter vedtektenes bestemmelser.

    Styret består av:

    Leder: Paul Flatlien

    Styremedlemmer:
    Peter Lomsdalen, Rune Østdahl, Andreas Lomsdal og Jørn Erik Sand.

    Laget har egen ansatt sekretær / kasserer: Torger Granum.

Denne siden ble sist endret:01.08.2021 22:40->