Søndre Land Viltlag V2.1

Elgjakt

Jakta utlyses i lokalpressen og tildeles etter søknad til jaktlag som godkjennes av styret.

Etter lagets vedtekter er grunneiere i området og tidligere rettighetshavere prioritert til å bli tildelt jaktrett i en av lagets 30 jaktsoner. Priser for jakt er bestemt av årsmøtet og betales i en sum pr. dyr før jakta og en sum etter jakta basert på type dyr som felles.

    Jakttider

    Elg: Fra og med 25. september (25.09) - til og med 30. november (30.11).

Denne siden ble sist endret: 01.08.2020 14:41