Søndre Land Viltlag V2.1

Rådyrjakt

Jakta disponeres av grunneierne på samme måte som kunngjort i brev.

Minsteareal for fellingstillatelse pr. dyr er 500 da. Fellingsrapport for utfylling etter jakta utsendes til alle i desember. For mer informasjon ta kontakt med Torger Granum på tlf. 99512333 etter kl. 16.00.

    Jakttider

    Jakttid, Bukkejakt:
    Fra og med 10. august (10.08) - til og med 23. september (23.09).

    Jakttid, ordinær jakt:
    Fra og med 7. oktober til og med 23. desember

Denne siden ble sist endret: 01.08.2021 22:35