Søndre Land Viltlag V2.1

Rovviltjakt

De som ønsker å jakte rovvilt kan enten kjøpe et eget jaktkort for rovvilt eller kjøpe småviltjaktkort som gjelder for den perioden de ønsker å jakte.

Rovviltkortet gjelder i hele jaktåret: 1. april (01.04) til 31. mars (31.03) og begrenses i f.h.t. jakttida på den viltarten det ønskes å jakte på. Se jakttider under.

I forbindelse med lovlig jakt på rovvilt, f.eks. gaupe, ulv og bjørn, stiller Søndre Land Viltlag sine arealer til disposisjon for lovlig registrerte lisensjegere.

  Det understrekes at rovvilt i denne forbindelse kun gjelder følgende arter: Rev, grevling, mår, røyskatt og mink.

  Jakttider

  Rev: Fra og med 15. juli (15.07) - til og med 15. april (15.04).

  Grevling: Fra og med 21. august (21.08) - til og med 31. januar (31.01).

  Mår: Fra og med 1. november (01.11) - til og med 15. mars (15.03).

  Røyskatt: Fra og med 21. august (21.08) - til og med 15. mars (15.03).

  Mink: Fra og med 1. april (01.04) - til og med 31. mars (31.03).

Priser rovviltkort

  Type kort Pris
  Rovviltkort Kr. 100,-
Denne siden ble sist endret: 01.08.2021 22:35