• MENY
 • MENY
 • JAKT og FISKE i Søndre Land
  Viltlag sitt område 2021

  Elgjakt:

  Søknad om jakt sendes lagets sekretær innen 10.08.2021. Slik søknad skal inneholde ønske om hvilke sone det søkes jaktrett i, navn på alle lagets medlemmer og navn på ansvarlig jaktleder. Etter lagets vedtekter har grunneiere og tidligere innehavere av jaktretten fortrinnsrett til jakt.

  Jakttid:

  25.09 - 30.11.


  Hjortejakt

  Søknad om jakt i perioden før og etter elgjakta (01.09 – 23.09 og 01.11 – 23.12) sendes lagets sekretær innen 10.08.2021  med opplysninger om hvilke eiendommer det ønskes jaktrett på. Grunneiere har fortrinnsrett til jakt på egen eiendom. Søknaden må angi hvem som er ansvarlig jaktleder for de eiendommer det søkes jakt på.

  Hjortejakt i tidsrommet 25.09 – 30.10 utøves av de lokale elgjaktlagene. I perioden 01.11 – 30.11 vil det bli jaktet både elg og hjort og det må legges til rette for et godt samarbeid om dette.


  Rådyrjakt

  Jakta disponeres av grunneierne der minstearealet for fellingsrett pr. rådyr er 500 da. Alle andelshavere i Søndre Land Viltlag med innmeldt areal på 500 da. eller mer vil få tilsendt eget skjema med fellingsrapport  i desember 2021 for innrapportering av fellinger i jakta 2021.

  Jakttider:

  Bukkejakt: 10.08 – 23.09
  Ordinær jakt: 07.10 – 23.12.


  Småviltjakt

  Jaktkort (sesong med eller uten hund) for innenbygdsboende legges ut for salg 20.08.21. Kortene selges via INATUR.no. Sesongkort for andre må avtales via grunneier som ved kontakt til Søndre Land Viltlag v/ Torger Granum innen 01.09.2021 kan utstede slike kort. Det er en begrensning i vedtektene for salg av sesongkort til ett kort pr. 2000 da., totalt kan det selges 130 sesongkort for året 2021.

  Som innenbygdsboende gjelder det personer med fast bosted i S. Land eller som har fritidsbolig i kommunen.

  En del av arealene i laget er utskilt til grunneiers egen disponering av småviltjakta –oppdaterte kart vil bli utlagt på denne nettsiden.

   

  Jakttider:

  Skogsfugl og hare: 10.09-23.12,
  Gås: 10.08-23.12,
  Stokkand og ringdue: 21.08-23.12.
  Rev, grevling, mår, røyskatt og villmink kan felles av jegere med jaktkort for småvilt.


  Rovviltjakt

  Eget jaktkort for jakt på rev, grevling, mår, røyskatt og villmink legges også ut for salg på INATUR.no. Kortet gjelder for det tidsrommet det er lovlig jakttid på de aktuelle dyrearter i jaktåret 01.04.21 – 31.03.22.

  OBS! Kjøpere av rovviltkort kan ikke jakte rovvilt med m\hund
  i perioden 20.08 til 23.12.

  Ingen småviltjakt eller rovviltjakt i perioden f.o.m. 24.09 t.o.m. 06.10.

  Jaktkortet gjelder kun på utmark og all evt. jakt på innmark må avtales med den aktuelle grunneier.
  Alle jakttider gjelder fra og med og til og med angitte dato.


  Fiske

  Fiskekort kan  kjøpes på nett og SMS, se vår hjemmeside og oppslag på de vanligste innfartsvegene til fiskeplasser. Fiskekort selges også i bomkassene på Lomsjøvegen og Dalavassvegen.

   Søknad om jakt sendes:

   Søndre Land Viltlag v/ Torger Granum,
   Aalterudvegen 2, 2864 Fall
   eller på e-post til : torger.granum@sl-viltlag.no

   For ytterligere opplysninger kontakt:
   Torger Granum på telefon 995 12 333 (etter kl. 16.oo).

  Denne siden ble sist endret: 01.08.2021 22:41